SklepFirmowy - Terms & Conditions

Terms & Conditions SklepFirmowy

Table of Contents, date 11/02/2019
1. Postanowienia ogólne

1.1. Przed rozpoczęciem procesu zakupów/korzystania ze Sklepu każdy Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Kupujący akceptuje Regulamin zaznaczając opcję „akceptuję warunki regulaminu” przed złożeniem zamówienia.

1.2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://sklepfirmowy.pl/strony/zobacz/regulamin . w godzinach pracy przedsiębiorstwa, tj. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach  9.00-17.00. Regulamin może być udostępniony bezpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@sklepfirmowy.pl . Regulamin dostępny jest również w formie pisemnej w siedzibie firmy, tj. Pawłówek 35, 62 – 800 Kalisz.

1.3. Właścicielem sklepu internetowego sklepfirmowy.pl jest HERMES WANDERER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie (02-264), przy ul. Janiszowskiej 14, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000395958, NIP 9680970623, REGON 301958517. Dostęp do sklepu możliwy bezpośrednio pod adresem https://sklepfirmowy.pl/. Sklepfirmowy.pl  to platforma, która służy przede wszystkim sprzedaży, ale zawiera jednocześnie zakładki dotyczące prezentacji firm/oferentów, prezentacji wartości firm oraz ich produktów, obsługi klienta, budowania świadomości marki, wprowadzonych nowości produktowych, informacji o prowadzonych promocjach, przedstawieniu sieci sprzedaży detalicznej, sprzedaży produktów.

1.4. Sprzedaż prowadzona jest przez Sprzedawców za pośrednictwem sklepu internetowego, zwanym dalej „Sklepem”, na rzecz osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną oraz osób prawnych, zwanych dalej „Klientami”. Dostęp do serwisu możliwy jest za pomocą platformy www.sklepfirmowy.pl

1.5. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego sklepfirmowy.pl, a także prawa i obowiązki oraz warunki odpowiedzialności HERMES WANDERER, Sprzedawców i Użytkowników Sklepu.
 

Not Translated

2.1. Sklep – platforma sprzedażowa sklepfirmowy.pl prezentująca oferty sprzedaży Towarów wystawione przez Sprzedawców wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.
 

2.2. Właściciel Sklepu – Centrum Wspierania Innowacji Novotec sp. z o.o., Pawłówek 35, 62 – 800 Kalisz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000327967;

2.3. Administrator – HERMES WANDERER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie (02-264), przy ul. Janiszowskiej 14, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000395958, NIP 9680970623, REGON 301958517; Administrator posiada następujące uprawnienia:

  • 2.3.1. dodawanie, edycja, usuwanie kont Użytkowników, Sprzedawców, Klientów oraz Kupujących,
  • 2.3.2. moderacja użytkowników, zmiana haseł,
  • 2.3.3. zarządzanie publiczną bazą wiedzy,
  • 2.3.4. zarządzanie elementami strony internetowej – w tym stronami statycznymi i innymi elementami, jak np. banery, boksy z dodatkowymi informacjami,
  • 2.3.5. moderacja wprowadzonych do systemu informacji przez Użytkowników,

2.4. Regulamin – niniejszy dokument;

2.5. Towar – produkty oferowane przez Sprzedawców do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu;

2.6. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2.7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta na skutek złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu;

2.8. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (konsument) lub przedsiębiorca będący osobą fizyczną, jednostką organizacyjna posiadająca zdolność prawną lub osoba prawna dokonująca zakupów w Sklepie. Użytkownik może sam utworzyć swoje konto poprzez rejestrację w serwisie; konto może również zostać utworzone przez Administratora. Użytkownik nie ma możliwości zarządzania jakąkolwiek treścią na stronie. Oprócz dokonywania zakupów Użytkownik może przeglądać platformę sklepfirmowy.pl, brać czynny udział w życiu serwisu poprzez komentowanie wpisów w kalendarzu oraz artykułów w bazie wiedzy itp., edytować swój profil (w tym dane adresowe i inne dane osobowe), mieć wgląd do wszystkich swoich zakupów na platformie;

2.9. Użytkownik niezalogowany (Gość) – rodzaj użytkownika, który może jedynie przeglądać zawartość portalu; jest to konto ograniczone, bez możliwości jakiejkolwiek ingerencji w treść strony i bez udziału w rozwoju całego portalu, ten rodzaj użytkownika może dokonywać zakupów w Sklepie i zostać Klientem bez logowania;

2.10. Sprzedawca – Użytkownik będący podmiotem posiadającym osobowość fizyczną lub oraz pełną zdolność do czynności prawnych, który zawarł umowę o zlecenie kojarzenia ofert za pomocą platformy internetowej (Sklepu) z Właścicielem Sklepu lub Administratorem, mający możliwość zarządzania portfelem swoich towarów, oferowania ich do sprzedaży, dokonywania sprzedaży oraz wielu innych funkcjonalności związanych ze swoim kontem. Użytkownik chcący zarejestrować się na platformie jako Sprzedawca sam może utworzyć swoje konto poprzez rejestrację w serwisie; konto może zostać również utworzone przez Administratora. Sprzedawca może ponadto korzystać ze wszystkich modułów dostępnych dla Sprzedawcy;

2.11. Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru/Towarów złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2.12. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia umożliwiające porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, w tym poczta elektroniczna;

2.13. Konto Klienta (Kupującego) – baza danych zawierających informacje o Kliencie służące do realizacji składanych zamówień, dane kontaktowe, historię zamówień, dane dotyczące wpłat z tytułu zamówień. Podczas rejestracji Użytkownik podaje adres e-mail oraz hasło, a pozostałe dane Użytkownik uzupełnia podczas edycji swojego konta. Użytkownik ma możliwość skorzystania z funkcji przypomnienia/resetu hasła, może też zmienić hasło oraz edytować swoje dane. Użytkownik w każdym czasie ma prawo do usunięcia lub domagania się usunięcia wszelkich swoich danych zamieszczonych na platformie, przez co przestaje być Użytkownikiem zalogowanym.

2.14. Konto Sprzedawcy – podczas rejestracji Użytkownik mający zamiar uzyskania statusu sprzedawcy podaje adres e-mail oraz hasło, a ponadto pola związane z danymi firmy, tj. dane adresowe, NIP, REGON. Sprzedawca musi posiadać numer konta bankowego. Sprzedawca ma możliwość skorzystania z funkcji przypomnienia/resetu hasła, może też zmienić hasło oraz edytować swoje dane. W celu uzyskania przez nowo zarejestrowanego Sprzedawcę dostępu do wszystkich funkcji portalu, konto Sprzedawcy podlega akceptacji przez administratora;

2.15. Przelew elektroniczny – płatność dokonana przez Klienta z konta bankowego on-line za pośrednictwem centrum rozliczeniowego Dotpay Sp. z o.o., ul. Wielicka 72, 30 – 552 Kraków;


2.16. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z serwisu lub Sklepu;

 


2.17. Kupujący – Klient, który zawarł umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu/ serwisu.

 

Not Translated
Not Translated
Not Translated
Not Translated
Not Translated
Not Translated
Not Translated
Not Translated
Not Translated
Not Translated
Not Translated
Not Translated
Not Translated
Not Translated
Not Translated
Not Translated
Not Translated
Not Translated
Not Translated
Not Translated

Terms & Conditions